สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่

จังหวัดชัยภูมิ

นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า

พัฒนาการอำเภอซับใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน