พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการวางแผนการใช้เงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดยนางพัชรี แก้วสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางกรรณิการ์ ดวงสว่าง ให้คำปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านดอนตัน ม.12 และบ้านต้นผึ้ง ม. 9 ต.ยุหว่า ในการวางแผนการใช้เงิน ตามโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 14 times, 1 visits today)