ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บ จปฐ. ปี 61

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ร่วมกับนายธิติ เป็งติ๊บ ผู้ใหญ่บ้านสันคะยอม  ณ บ้านสันคะยอม ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 8 times, 1 visits today)