เวทีรับรองคุณภาพ จปฐ.ระดับ อปท. (ตำบลหนองระฆัง)

เข้าชม 15 ครั้ง
“จปฐ.ข้อมูลชุมชน” ๑๑ พ.ค.๖๑ นายสุธน สุจริต นายก อบต.หนองระฆัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีรับรองคุณภาพข้อมุล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองระฆัง อ.สนม จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม อบต.หนองระฆัง โดยมีคณะทำงานบริหารข้อมูลตำบลหนองระฆังดำเนินการฯ ..ขอบคุณ อบต.หนองระฆัง..แกนนำชุมชน/(กม.) และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯทุกหมู่บ้านที่ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ นำสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
#พัฒนาชุมชนสนม #อบตหนองระฆัง
 
(Visited 15 times, 1 visits today)