เวทีรับรองคุณภาพ จปฐ.ระดับ อปท. (ตำบลโพนโก)

เข้าชม 17 ครั้ง
๑๐ พ.ค.๖๑ นางสาวิตรี พบบุญ นว.พช.ชำนาญการ สพอ.สนม และคณะทำงานบริหารข้อมูลฯตำบลโพนโก ดำเนินการประชุมเวทีรับรองคุณภาพข้อมุูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพนโก อ.สนม จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม อบต.โพนโก .ขอบคุณ อบต.โพนโก..แกนนำชุมชน/(กม.) และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ นำสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
#พัฒนาชุมชนสนม #อบตโพนโก
  
(Visited 17 times, 1 visits today)