“สัมมาชีพชุมชนแปรรูปกล้วย(กล้วยฉาบ)บ้านค้อ อ.สนม”

เข้าชม 28 ครั้ง
“พัฒนา คือ สร้างสรรค์” นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือ พัฒนาการอำเภอสนม ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนแปรรูปกล้วย บ้านค้อ หมู่ที่ ๑๒ ต.สนม อ.สนม โดยการนำของนายสมคิด พยัฆษา ผู้ใหญ่บ้านค้อ/แกนนำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกร่วมกันแปรรูปกล้วย(กล้วยฉาบ) แล้วนำออกจำหน่ายสู่ตลาดภายนอก,ตลาดประชารัฐ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน สร้างงานเพิ่มพูนรายได้นำสู่ชุมชน (ขอบคุณ..สนมนิวส์ ทีมงานข่าวช่อง๘..ผู้สื่อข่าวแนวหน้า ,ทีนิวส์ และ INNnews ) และผู้ใหญ่ใจดีช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนทุกๆ..ท่าน ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข่าวที่นี่..https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_78141/ http://www.naewna.com/likesara/337117
http://www.tnews.co.th/contents/448398
#พัฒนาชุมชนสนม #สัมมาชีพบ้านค้อ
      
(Visited 28 times, 1 visits today)