กรมฯ ติดตามศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพลับ อ.สนม จ.สุรินทร์

เข้าชม 29 ครั้ง
“วิถีชุมชนพอเพียง” ๙ พ.ค.๖๑ นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือ พัฒนาการอำเภอสนมและคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพลับ ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด/การจัดทำกระดานสินค้าฯ เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน จากนักวิชาการ กรมการพัฒนาชุมชน ,นว.พช.สพจ.สุรินทร์..ณ ศูนย์สาธิตบ้านพลับ ม.๔ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ “ทุนชุมชน วิถีแห่ง..เศรษฐกิจฐานราก” (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนสนม #บ้านพลับ
        
(Visited 29 times, 1 visits today)