ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านพลับ อ.สนม จ.สุรินทร์

เข้าชม 32 ครั้ง

7 ก.พ.2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านพลับ อ.สนม จ.สุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล และ น.ส.ปฏิญญา ปงหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในการติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2561 ณ ศูนย์ฯบ้านพลับ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
#ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านพลับ #สพอ.สนม

(Visited 32 times, 1 visits today)