อ.สังขะ ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 2562-2565

เข้าชม 39 ครั้ง

ตุลาคม 2561 อำเภอสังขะ ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในพื้นที่ 12 ตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน

(Visited 39 times, 1 visits today)