“เทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”

เข้าชม 118 ครั้ง

อำเภอสังขะจัดงาน “เทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ  บริเวณปราสาทภูมิโปน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านประภัสสร์  มาลากาญจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

(Visited 118 times, 1 visits today)