โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 64 ครั้ง

บอกกล่าวข่าว พช.สังขะ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 สพอ.สังขะ ดำเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 6 หมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 126 คน

(Visited 64 times, 1 visits today)