โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจฯ

เข้าชม 52 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 :>> สพอ.สังขะ ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สพอ.สังขะ ได้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การมอบทุนเด็กยากจน จำนวน 11 ทุน การมอบเงิน/สิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 20 ร้าน

(Visited 52 times, 1 visits today)