ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 15 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ

๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ  เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสังขะ  ณ  ห้องประชุมทับหลวง  ที่ว่าการอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

(Visited 15 times, 1 visits today)