พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

?ซำสูง : 13 ก.พ. 2561 เวลา 09.09 น. ?นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน จำนวนผู้รับเงินขวัญถุงฯ 111 คน จำนวนเงินตั้งต้น 11,100 บาท จำนวนเงินสมทบ 5,550 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,650 บาทถ้วน ?งานนี้นายปรีชา วิถีเทพ พัฒนาการอำเภอซำสูง พร้อมทีม สพอ.ซำสูง เข้าร่วมและอำนวยความสะดวก โดยมีประชาชนชาวบ้านแห้ว ม.9 และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดโนนสูง บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

(Visited 7 times, 1 visits today)