“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอสำโรงทาบ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  นายเอกราช  ญาณอุบล พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอสำโรงทาบ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอสำโรงทาบ ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ โดยมีนายมงคล  ลำสีสงค์  ปลัดอาวุโสอำเภอสำโรงทาบ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

(Visited 48 times, 1 visits today)