ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง @ :วันที่ 13 มกราคม  256 [...]

อ่านต่อ