ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายศิลปกร วชิราวงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสะเมิง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา