พช.สากเหล็กจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมขนท่องเที่ยว รุ่นที่ ๒

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอสากเหล็กพร้อมทีมสพอ.สากเหล็ก จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมขนท่องเที่ยว เป้าหมาย หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลวังทับไทร เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และวิเคราะห์ศักนภาพของชุมชนค้นหาของดีเพื่อต่อยอดและทำความเข้าใจถึงกระบวนการของดำเนินการเกี่ยวกับ OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

(Visited 26 times, 1 visits today)