พิจิตรจัดอบรม“เว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น”ปีงบ ๖๑

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสุชาดา สุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ & การประชาสัมพันธ์ สพอ.สากเหล็ก เข้าร่วมโครงการ “เว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(Visited 11 times, 1 visits today)