นางเครือวัลย์ เชียห้วน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสะเดา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา