ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

นางแสงระวี รักสัตย์

พัฒนาการอำเภอร้องกวางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

10/09/2561 14.26

วันที่ 9 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การจัดทำสื่ออัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชุมชนให้มีเสน่ห์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (วันที่ 3 ของการอบรม) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเวียง ม.2 ต.บ้านเวียง

[...]

10/09/2561 14.25

วันที่ 9 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การจัดทำสื่ออัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชุมชนให้มีเสน่ห์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (วันที่ 3 ของการอบรม) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรี ม.3 ต.ทุ่งศรี

[...]

10/09/2561 14.23

วันที่ 9 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง ร่วมกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การจัดทำสื่ออัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชุมชนให้มีเสน่ห์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (วันที่ 3 ของการอบรม) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านบุญแจ่ม ม.1 ต.นำ้เลา

[...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด