ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางแสงระวี รักสัตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอร้องกวางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย rongkwang วันที่ 20 พ.ย. 2560

20 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอร้องกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ และตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล