*บอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองสับปะรด*โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี เข้าร่วมรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมรัตนนาคา

(Visited 40 times, 1 visits today)