*บอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองสับปะรด* ร่วมน้ำใจอำเภอรัตนวาปี สู่กาชาดจังหวัดหนองคาย ปี 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี สบทบของสลาก หม้อกระทะไฟฟ้า และพัดลม และส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5 ตำบล รวมถึงทั้งภาคชน เข้าร่วมสบทบของสลาก ในกิจกรรม ร่วมน้ำใจอำเภอรัตนวาปี สู่กาชาดจังหวัดหนองคาย ปี 2561

(Visited 28 times, 1 visits today)