ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.บ้านกกข่า ต.หนองบัวบาน

@รัตนบุรี ๑๖ ต.ค.๖๒ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำจัดวัชพืชหนองหว้า บ้านกกข่า หมู่ที่ ๙ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยจิตอาสาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,สถานศึกษา,อบต.หนองบัวบาน,และแกนนำชุมชนตำบลหนองบัวบานฯ (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)

(Visited 9 times, 1 visits today)