น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒

@พช.รัตนบุรี 13 ตุลาคม 2562 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาถาวร และพระราชกรณียกิจเอนกอนันต์ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ,หน.ส่วนราชการ,สถานศึกษา,อปท.,กำนัน/ผญบ.,คหบดี,พ่อค้าประชาชน..(ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)


(Visited 10 times, 1 visits today)