ติดตามสัมมาชีพชุมชนทอผ้าไหมหนองกระทุง,บะฮี ต.เบิด

“พัฒนา คือ สร้างสรรค์” ๔ ต.ค.๖๒ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอฯและเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองกระทุง และบ้านบะฮี ต.เบิด ให้คำแนะนำ การบริหารจัดการกลุ่มฯ ,การตลาด และแนวทางพัฒนาตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ..(ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
#พัฒนาชุมชนรัตนบุรี #สัมมาชีพชุมชนรัตนบุรี

(Visited 9 times, 1 visits today)