อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาดบ้านศาลา ม.10 ต.ยางสว่าง

วันที่ 7 ก.พ.61 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี โดยนางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย นายนิรันดร อุปรีย์ พัฒนากรประสานงานตำบลพร้อมด้วยนางนภาพร จันสีดาและ น.ส.สุมาลี วิรุณพันธ์ อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาด ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านศาลา ม.10 ต.ยางสว่าง ณ ศาลาประชาคมบ้านศาลา

(Visited 17 times, 1 visits today)