วมแสดงความยินดีกับ นางจันทร์ดี จ้อยสระคู กำนันตำบลทับใหญ่ (รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2561)

วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจันทร์ดี จ้อยสระคู กำนันตำบลทับใหญ่ ในโอกาสได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ บ้านพักนายอำเภอรัตนบุรี

(Visited 22 times, 1 visits today)