จังหวัดตรังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 26-27 กันยายน 2562 จังหวัดตรังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระหว่างวันที่ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 

(Visited 6 times, 1 visits today)