วันที่ 24 กันยายน 2562 พัฒนาการอำเภอรัษฎา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยน.ส.มัชฌิมา  โอฬารวิจิตรวงศ์ พัฒนาการประจำตำบลหนองบัวและนางปรีดา จันทรมาศ  ประธาน กพสอ.ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.5 และ ม.6 ตำบลหนองบัว จำนวน 3 กลุ่ม

(Visited 5 times, 1 visits today)