นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎาเป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎาเป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกหมู่บ้าน ในปี 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

(Visited 8 times, 1 visits today)