การนิเทศและตรวจสอบติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 อำเภอรัษฎา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยพัฒนากร ผู้บันทึกข้อมูล และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. รับการนิเทศและตรวจสอบติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จากคณะนิเทศและตรวจสอบติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดตรัง

(Visited 15 times, 1 visits today)