นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนหมู่บ้านบ้านควนไทรตอก และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนไทรตอก

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายณรงค์ชัย  บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  กองทุนหมู่บ้านบ้านควนไทรตอก และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนไทรตอก ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

(Visited 39 times, 1 visits today)