โครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนางสาวมัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์ ติดตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

(Visited 14 times, 1 visits today)