การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอรัษฎาเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา

(Visited 79 times, 1 visits today)