พิธีเปิดโรงงานน้ำแร่ธรรมชาติไนน

เข้าชม 99 ครั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2561(10.30 น.) นางซูเรียนา ระเด่นกุล พัฒนาการอำเภอรามัน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงงานน้ำแร่ธรรมชาติไนน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯวันมูหะมัดนอร์ มะทา
อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน
พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต้ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

 

(Visited 99 times, 1 visits today)