ร่วมรับฟังและพบปะกับกองทุนหมู่บ้านอำเภอรามัน

เข้าชม 17 ครั้ง

@ รามัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
นางซูเรียนา ระเด่นกุล
พัฒนาการอำเภอรามัน
ร่วมรับฟังและพบปะกับกองทุนหมู่บ้านอำเภอรามัน ในโอกาสนี้
โดยมี นายวีรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ สทบ. ประจำจ.ยะลาร่วมบรรยายเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน
ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

(Visited 17 times, 1 visits today)