กิจกรรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอรามัน”

เข้าชม 41 ครั้ง

@ รามัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
นางซูเรียนา ระเด่นกุล พัฒนาการอำเภอรามัน
ร่วมประชุมกิจกรรม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอรามัน” โดยมี นายมะสักรี ขาลี
ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน
เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

(Visited 41 times, 1 visits today)