กิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการอำเภอรามัน

เข้าชม 35 ครั้ง

8 กุมภาพันธ์ 2560 (07.30 น.) นางซูเรียนา ระเด่นกุล พัฒนาการอำเภอรามัน
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการอำเภอรามัน โดยมีนายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน
เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
ณ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน

(Visited 35 times, 1 visits today)