นางสาวพรกนก สุขอุดม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย promburi วันที่ 04 ม.ค. 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมบุรี ครั้งที่ 1/2562