ตรวจเยี่ยมกลุ่ม OTOP บ้านโดนเลง หมู่ที่ 12 ตำบลทมอ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9 นครราชสีมา  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์sme/otopสมุนไพร   นวลลออ  บ้านโดนเลง  ม.12  ต.ทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (นายปณิดล  ชุ่มสูงเนิน) พัฒนาการอำเภอปราสาท (นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

(Visited 34 times, 1 visits today)