ประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2561

เข้าชม 233 ครั้ง

นายอำเภอปราสาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมวลชนอำเภอปราสาทร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561 อำเภอปราสาท ได้ส่งนายประสิทธิ์เฉลียวไว ประกวดกำนันยอดเยี่ยม กำนันตำบลกังแอน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นางกัญญา อ่อนศรี เข้าร่วมประกวดคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560  ในการนี้พัฒนาการอำเภอปราสาทนางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม

(Visited 233 times, 1 visits today)