๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก​ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ร่วมรับฟังการประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ผ่านการประชุมทางไกล TV พช. ณ​ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดนารีศรีบัวบาน หมู่ที่๘ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๕ กันยายน ๒๕๖๒>>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผู้ผลิตชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน otop mobile พร้อมร่วมกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดธาตุวังจาน ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๒ ​ เวลา๐๙.๓๐ ​น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านการประชุมทางไกล TV พช. ณ​ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอช. และองค์กรสตรี ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมทำโรงทานในกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก​ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการประชุมทางไกล TV พช. ณ​ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒>> น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ พร้อมทีม Mobile ปลาปากออกติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย กข.คจ. และกลุ่มสตรี ในพื้นที่ตำบลนามะเขือและตำบลกุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดจันทิยาวาส ม.๖ บ้านหนองไผ่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม