วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.>>>gจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน และร่วมยกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระมหาเจดีย์ ณ พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคณิศรธรรมิการาม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ (โซนกลาง) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.๓ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม