วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านทางระบบ TV พช.

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก สร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ แก่อาสาพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.>>>gจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน และร่วมยกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระมหาเจดีย์ ณ พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคณิศรธรรมิการาม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม