พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนามะเขือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนชุมชน

🐳ปลาปากแดนสวรรค์ 🐳 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน พึ่งตนเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกุตาไก้ ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

🐳ปลาปากแดนสวรรค์ 🐳 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน พึ่งตนเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสา จำนวน ๒๒๔ คน

🐳ปลาปากแดนสวรรค์ 🐳 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง ข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน ๒๐๑๙

🐳ปลาปากแดนสวรรค์ 🐳 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอ [...]
อ่านเพิ่มเติม