สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปลาปาก
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก ทางหลวงแผ่นดินที่ 2276 ต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042-589054

อีเมล์ plapak@cdd.go.th

(Visited 109 times, 1 visits today)