วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ >>>น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.สุขใจ ชมเชย นว.พช.ปฎิบัติการ ติดตามดำเนินงานพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนทันกลาง ม.๙ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายน.ส.โอรินทร์  ศรีจันทร์นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.สุขใจ ชมเชย  นว.พช.ปฎิบัติการ ติดตามดำเนินงานพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนทันกลาง  ม.๙ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 6 times, 1 visits today)