วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ >>> น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ติดตามดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถาวร ม.๖ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมาย น.ส.อังศุมารินทร์  ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ติดตามดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถาวร  ม.๖ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 8 times, 1 visits today)