๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง นว.พช.ปฏิบัติการ สนับสนุนการลงโปรแกรมการบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง นว.พช.ปฏิบัติการ สนับสนุนการลงโปรแกรมการบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 23 times, 1 visits today)