วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดกุตาไก้เหนือ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>>นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ,รัฐวิสาหกิจ,ตำรวจ-ทหาร ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาทำความสะอาดวัดกุตาไก้เหนือ ในการนี้นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ณ วัดกุตาไก้เหนือ ต.กุตาไก้  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม

(Visited 14 times, 1 visits today)