วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการพัฒนา ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ออกติดตามประเมินผลการพัฒนา ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 23 times, 1 visits today)