๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 31 ครั้ง

๑๑  มกราคม ๒๕๖๒  >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

(Visited 31 times, 1 visits today)